top of page
MIKÄ ON PIHASUUNNITELMA?

Pihan yleissuunnitelmassa määritellään pääpiirteissään:

  • pihan tilat ja toiminnat

(esim. kulkuväylät, pysäköinti, huolto, oleskelu- ja leikkialueet, pelikentätä, hyötypuutarha)​

  • maastonmuotoilu ja vesien ohjaus

  • säilytettävät ja uudet rakenteet (esim. muurit, portaat, valaistus)

  • säilytettävä ja poistettava kasvillisuus sekä luontoelementit

  • uudet istutukset 

  • pintamateriaalit

Yleisuunnitelman avulla voidaan toteuttaa pihan maanrakennustyöt.

Se toimii myös itse pihansa rakentajalla, joka haluaa miettiä yksityiskohdat itse.

Yleissuunnitelman avulla voidaan laatia alustava kustannusarvio.

 

Toteutussuunnitelma (kutsutaan usein pihasuunnitelmaksi) on yleissuunnitelmaa tarkempi ja se sisältää myös määräluettelon kasveista, pintamateriaaleista ja rakenteista. Toteutussuunnitelma on 2-vaiheinen, ensin tehdään yleissuunnitelma/luonnos, joka käydään asiakkaan kanssa läpi. Tilanteen mukaan tehdään detaljikuvia esim. rakenteista, istutuksista ja pinnantasauksesta.  

 

Pihasuunnitelman liitteeksi suunnittelija laatii yleensä vihertyöselostuksen ja kustannusarvion. Jos piha teetetään viherrakentajalla, kannattaa työselostus laatia tarkentamaan työn laatua. 

Toteutussuunnitelman perusteella pihan rakentamisen voi kilpailuttaa. Myös kilpailutuksen voi tilata meiltä.

Lue vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin blogista.

bottom of page