top of page
RAKENNUTTAMINEN

Rakennuttajapalvelut varmistavat hankkeen onnistumisen alusta loppuun. Olen asiakkaan asiantuntija ja edunvalvoja hankkeen kaikissa vaiheissa. Rakennuttamispalveluita ovat urakka-asiakirjojen laadinta, urakan kilpailuttaminen ja urakkavalvonta aloituksesta takuuajan loppuun.  

Hyvä suunnitelma, kunnolliset asiakirjat, osaava urakoitsija  ja asiantunteva valvonta yhdessä takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

2016-2017 suoritin Viherympäristön rakennuttaminen 10 op täydennyskoulutuksen Hämeen Ammattikorkeakoulussa.

URAKKAVALVONTA

 

Työmaavalvojan tärkein tehtävä on toimia puolueettomana asiantuntijana urakoitsijan ja tilaajan välillä sekä valvoa, että työ tehdään laaditun sopimuksen mukaan niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Talonrakennushankkeissa pihaurakan valvonta kannattaa antaa viherurakoinnin valvojalle, jotta valvonta on oikea-aikaista ja asiantuntevaa. Suurimmat ja kalleimmat virheet jäävät yleensä piiloon maan alle, ilman valvontaa ne saattavat tulla ilmi vasta takuuajan jälkeen.

 

Valvon sekä omien ja muiden suunnitelmien toteutumista. Minulla on kokemusta myös ylläpidon ja alueurakoinnin valvonnasta. Olen Viherympäristöliiton auktorisoima viherurakoinnin valvoja vuodesta 2001.


Rakennuttamisesta ja urakkavalvonnasta tehdään aina erillinen tarjous.

bottom of page