top of page
1
2
Small Heading
Nostetut
Uusimmat tekstit
Arkisto
Teemat
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Usein kysyttyä 

August 8, 2016, Eeva Blomberg

 

MIKSI PIHASUUNNITELMA KANNATTAA TILATA?

Kaikki haluavat viihtyisän, toimivan ja kauniin pihan, mutta miten se saavutetaan? Pihasuunnittelun ammattilainen tuntee luonnon olosuhteet (mm. maaperä, ilmasto-olot, olemassa oleva kasvillisuus), arkkitehtuurin tyylisuunnat, pihan materiaalit ja niiden kustannukset. Ammattilainen kuuntelee toiveitasi ja tarpeitasi, yhdistää ne paikan mahdollisuuksiin ja luo niistä toimivan ja paikkaan istuvan kokonaisuuden.

 

Tilaamalla pihasuunnitelman onnistut kerralla – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Epäonnistumisen riski esim. vesien ohjauksessa, kasvivalinnoissa ja talvikunnossapidossa pienenee. Ammattilainen osaa jäsentää tilaa, miettiä pihan hoitoa, kestävyyttä ja vuoden aikojen vaihtelua. Jos pihalla on ongelmana kova tuuli tai jyrkkä rinne, pihasuunnittelija etsii siihen parhaan ratkaisun.

Uudiskohteessa suunnitelma maksaa itsensä takaisin säästönä maanrakennuskuluissa. Suunnitelman avulla pihan rakentaminen voidaan kilpailuttaa ja teettää viherrakentajalla. Ja vaikka itse rakentaisikin oman pihansa, maanrakennustyöt teetetään lähes aina ammattilaisella ja työt tulee tehtyä oikeassa järjestyksessä.  

Hyvässä pihasuunnitelmassa näkyvät asiakkaan toiveet ja mieltymykset, materiaali- ja kasvivalinnat ovat tarkoituksenmukaisia ja ympäristön vaatimukset sekä tekniset mahdollisuudet on huomioitu. Suunnitelman avulla asiakas voi hakea tarvittavat toimenpide- ja rakennusluvat.

Ammattilaisen laatiman suunnitelman perusteella pihan rakentaminen sujuu juohevasti. Lopputuloksena valmis piha tarjoaa esteettisiä elämyksiä läpi vuoden, kasvit viihtyvät valituilla paikoilla, piha muodostaa harmonisen kokonaisuuden yhdessä rakennuksen kanssa ja istuu luontevasti myös ympäristöön.

 

MILLOIN SUUNNITTELIJAAN KANNATTAA OLLA YHTEYDESSÄ?

Uudisrakentamisessa heti, kun rakennuslupa on haettu tai saatu tai jopa ennen sitä. Jos tontti on haasteellinen eikä takapihalle pääse koneilla talonrakentamisen jälkeen, kannattaa laatia vähintään luonnossuunnitelma ennen talon perustustöitä, näin voidaan pihan ja talon maanrakennustyöt tehdä samaan aikaan. Pihasuunnittelija määrittelee säästettävät puut ja kasvillisuuden ennen maansiirtotöitä, mihin uudelleen käytettävät kaivumassat sijoitetaan ja jos osa tontista jää luonnontilaiseksi, mihin suoja-aita pystytetään. Pihasuunnittelija voi yhdessä arkkitehdin kanssa miettiä myös rakennusten sijoittelua tontille.

Myös vanha piha voi kaivata muutosta. Syitä voi olla mm. elämäntilanteen tai omistajan vaihtuminen, pihan toimimattomuus tai vaikeahoitoisuus. Kasvillisuutta pitää ehkä harventaa tai uusia, pinnat saattavat routia tai piha ei muuten miellytä silmää. Pihasuunnittelijat tekevät myös neuvontakäyntejä, jossa katsotaan yhdessä piha ja neuvotaan esim kasvillisuuden harventamisessa ja hoidossa. Voit myös yhdistää konsultointikäynnin ja tilata suunnitelman pihan jostain osasta. Neuvonnasta ja paikan päällä tapahtuvasta suunnittelusta voi hakea kotitalousvähennystä, kuten myös pihan rakennus- ja hoitotöistä.

 

MITÄ LÄHTÖTIETOJA SUUNNITTELIJA TARVITSEE?

Asiakkaan ajatukset, toiveet ja tarpeet ovat tärkeitä, niistä voi tehdä listaa tai etsiä muutamia kuvia avuksi. Ammattitaitoinen suunnittelija osaa ’haistaa’ asiakkaan toiveet, vaikka asiakas ei osaisi niitä tarkasti kertoa. Myös asemapiirros ja asemakaavassa annetut määräykset ja ohjeet, kunnallistekniikka, korkeusasemat, kalliot ja maaperä sekä muut luonnontekijät vaikuttavat suunnitteluun. Tarkan pihasuunnitelman pohjaksi tarvitaan maastomittaus. Kannattaa myös miettiä tai keskustella suunnittelijan kanssa, mitä pihan rakentaminen voi maksaa, sillä piharakentamisen budjetti ratkaistaan jo suunnitteluvaiheessa.

Suunnitteluun vaikuttavia lähtötietoja ovat:

  • luonnontekijät (maasto ja maaperä, vesi- ja ilmasto-olo sekä olemassa oleva kasvillisuus)

  • rakennetun ympäristön tekijät (asemakaava, tiet, liittymät, kunnallistekniikka ja kaapelit, rakennustapaohjeet, arkkitehtuuri)

  • pihan ympäristö (mahdolliset häiriötekijät, kuten melu, tuuli, pöly, näkösuojan tarve, katu- ja kaupunkikuva, näköalat ja yhteys ympäristöön)

  • asiakkaan toiveet ja tarpeet

  • huolto (jätehuolto, pyykinkuivatus, tomutus, sakokaivot jne)

  • pihaan varattu budjetti

  • huolto

Lähtötiedot selvitetään asiakkaan kanssa aloitustapaamisella, suunnittelija inventoi tontin olosuhteet usein itse tai käyttäen maastonmittaukseen alan ammattilaista.

 

MITEN SUUNNITTELU ETENEE?

Suunnittelutyö tarvitsee riittävästi aikaa. Uudisrakentamisen yhteydessä pihasuunnittelu on hyvä aloittaa rakennuksen suunnittelun kanssa yhtä aikaa, jolloin voidaan hyödyntää kaivumassoja piharakentamisessa. Syksyllä tilattu suunnitelma on keväällä valmis ja rakentaminen voidaan aloittaa.

Pihasuunnittelu on luovaa työtä ja jokaisella suunnittelijalla on oma käsialansa suunnittelutöissään. Suunnittelijaa valitessaan voi pyytää suunnittelijalta nähtäväksi kuvia aiemmista suunnittelukohteista. Toisaalta ammattitaitoinen suunnittelija osaa suunnitella yhtä hyvin rönsyävän ja romanttisen puutarhan kuin modernin ja pelkistetyn pihan.

Hyvän suunnitelman perusteella pihan rakentaminen sujuu juohevasti ja lopputuloksena piha tarjoaa esteettisiä elämyksiä läpi vuoden, kasvit viihtyvät valituilla paikoilla, piha muodostaa harmonisen kokonaisuuden yhdessä rakennuksen kanssa ja sopii myös laajempaan ympäristökokonaisuuteen.

 

MIKÄ ON PIHASUUNNITELMA?

Pihasuunnitelman perusteella ammattitaitoinen viherrakentaja pystyy rakentamaan pihan ja laskemaan siitä tarjouksen. Pihan yleissuunnitelmassa määritellään pihan tilat ja toiminnat, pintamateriaalit, valaistus, maastonmuotoilu, rakenteet ja istutusalueet pääpiirteissään; sen avulla voidaan toteuttaa pihan maanrakennustyöt. Toteutussuunnitelma (kutsutaan usein pihasuunnitelmaksi) on yleissuunnitelmaa tarkempi sisältäen myös määräluettelon kasveista, pintamateriaaleista ja rakenteista. Tarvittessa tehdään rakenne-, poikkileikkaus- ja pinnantasauskuvia tilanteen mukaan.

Pihasuunnitelman liitteeksi suunnittelija laatii vihertyöselostuksen ja kustannusarvion, mikäli asiakas ne tilaa. Jos piha teetetään viherrakentajalla, kannattaa työselostus laatia tarkentamaan työn laatua. Pihasuunnittelija voi myös kilpailuttaa pihaurakan tai ainakin suositella hyviä rakennusliikkeitä. Suunnittelija voi myös hoitaa pihaurakan kilpailutuksen ja valvoa urakan alusta loppuun. 

bottom of page